TV for Bulgarians in UK

Необходимо ли ни е свидетелство за съдимост, за да започнем работа в UK?

Издаване на свидетелство за съдимост във Великобритания.Понякога дори невинни на пръв поглед действия, биха могли да ни поставят в положение на зависимост от решения на полицията и криминално наказателната система във Великобритания, които впоследствие да бъдат вписани в криминалното ни досие. За да кандидатстваме за работа на някои места, може да се наложи да бъде проверено криминалното ни досие.

No comments yet.

Leave a Reply