TV for Bulgarians in UK

Нещата, които не трябва да присъстват в обявите за работа

Много е изписано и казано относно дискриминацията на работното място и много фирми имат правила, предназначени да помогнат за предотвратяване дискриминацията на работното място, но по-малко се знае какво е приемливо и какво не при привличането на нови кадри. Наемането на работа в Кралството се отличава с някои специфики и тези, които търсят работници или служители, е добре да прочетат тази статия. В нея ще се спрем на някои неща, които не би трябвало да виждаме в обявите за работа. Прочетете цялата статия тук http://infozauk.com/%D0%BD%D0%B5%D1%8…

No comments yet.

Leave a Reply