TV for Bulgarians in UK

Информация за Au pair във Великобритания

Всичко за професията Au pair във Великобритания. Какви са изискванията за работничките тази професия? Колко се заплаща? Колко се работи и всичко друго, което ще ви е полезно да знаете.

No comments yet.

Leave a Reply