TV for Bulgarians in UK

Какво да направите ако сте в ситуация на Emergency

С опaсностите от терористични атаки и други неща, човек е добре да знае какво да прави, ако има спешна ситуация в която има опасност за човешки живот. Обаждате се на 999. Гледайте видеото и чуйте един истински разговор с полицията във Великобритания.

No comments yet.

Leave a Reply