TV for Bulgarians in UK

Какви са последствията и глобите когато внасяте незаконно цигари в багажа си.

Какво се случва като ви хванат че пренасяте повече от разрешеното количество цигари. Какви са глобите.

No comments yet.

Leave a Reply