TV for Bulgarians in UK

Да си изкарвам или не статут във Великобритания ?

Проблем с апликацията за статут!